Voorbeeldtrajecten

Intakegesprek met ouder(s)

Kennismaking met kind

Vier sessie, waarvan minimaal één met alleen
ouder(s)

Evaluatie

Telefonische terugkoppeling na twee maanden geleden geweest

 

 

 

Dit traject duurt ongeveer twee maanden

 

€ 497

Of drie termijnen van € 166

Intakegesprek met ouder(s)

Kennismaking met kind

Zes sessies, waarvan minimaal één met alleen
ouder(s)

Gesprek met leerkracht/intern begeleider op
school (alleen met toestemming van ouders)

Evaluatie

Telefonische terugkoppeling na twee maanden

 

 

Dit traject duurt ongeveer drie maanden

 

€ 697

Of drie termijnen van € 233

Intakegesprek met ouder(s)

Kennismaking met kind

Acht sessies, waarvan minimaal twee met alleen ouder(s)

Gesprek met leerkracht/intern begeleider op
school (alleen met toestemming van ouders)

Evaluatie

Terugkomsessie na twee maanden

 

 

Dit traject duurt ongeveer vijf maanden

 

€ 947

Of drie termijnen van € 316