kinderkwaliteitenspel

Kinderkwaliteitenspel

Het kinderkwaliteitenspel is een tool die ik vaak aan het begin van een coachtraject gebruik.
Het zijn kaartjes waarop woorden en plaatjes staan in de categorieën ‘ik heb … , ik ben … , ik kan … ‘, bijvoorbeeld ik heb fantasie, ik ben rustig, ik kan luisteren. Met dit spel krijgt je kind inzicht in welke kwaliteiten hij (of zij) al bezit en welke hij misschien (nog) meer wil ontwikkelen. Dit is een mooi uitgangspunt om het coachen te starten.
Het is ook heel waardevol om het kwaliteitenspel met het hele gezin te doen.

rood-groen-taart

Rood-Groen

Een tool waarmee inzichtelijk wordt hoeveel last je kind heeft van zijn probleem.
Hoeveel taartpunten zijn er rood en hoeveel groen? Hoeveel rode punten wil je omdraaien naar groen om minder last van dit probleem te hebben? Dit werken we helemaal uit, tot de wenselijke situatie. Daarna onderzoeken we wat je kind in kleine stappen kan doen om de rode punten te veranderen in groene.

schaalvraag

Schaalvraag

De schaalvraag gebruik ik om te ontdekken op welk punt, op een schaal van 1 tot 10, je kind staat richting het doel. Ik stel vragen als, wat heb je al gedaan om op dit punt te staan, waar zou je willen staan, wat heb je nodig om een klein stapje richting je doel te komen? Het is een krachtige tool waarmee je kind ervan bewust wordt dat hij al veel dingen doet en kan die hem helpen om zijn doel te bereiken.