Werkwijze

Beroepscode

Ik ben aangesloten bij Adiona, beroepsorganisatie voor kindercoaches. Ik werk volgens de beroepscode van Adiona, die terug te vinden is op hun website.

 

 

 

Bij het coachen ga ik ervan uit dat:

  • een kind, ouders en ik volledig gelijkwaardig zijn; we zijn allemaal unieke mensen, met onze eigen mogelijkheden
  • kinderen en ouders zelf het beste weten wat goed voor ze is en zelf kunnen beslissen wat ze wél of niet willen. Elk kind en elke ouder is daarom ook zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt
  • de doelen, middelen en keuzes van degene die gecoacht wordt voorop staan

 

Voordat ik start met coachen, heb ik van beide gezaghebbende ouders schriftelijk toestemming nodig. Alle informatie die ik krijg, behandel ik vertrouwelijk. Contact met derden (bijvoorbeeld leerkracht of huisarts) neem ik alleen op in overleg en met toestemming van ouders.

 

 

Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring

Door op de link te klikken kun je hier mijn Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring lezen.

Als coach heb ik de plicht me te houden aan de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij vermoeden hiervan raadpleeg ik ‘veilig thuis’. Indien mogelijk maak ik het bespreekbaar met de betrokkene(n) en wanneer nodig zal ik een melding doen bij ‘veilig thuis’.

Ik blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, volg regelmatig trainingen en cursussen en neem deel aan een intervisiegroep.

Opleiding, trainingen en cursussen

HBO Logopedie (HAN)

HBO registeropleiding Kinder- en jongerencoach (Atma Instituut)

Training Ik leer leren (Centrum Tea Adema)

2-daagse workshop POPtalk van Trudy Borst (Caroline Muller)

Masterclass De bijzondere ontwikkelingsfase van het 9-jarige kind (De Jutter coaching)

2-daagse workshop Systemisch werk zonder opstellingen van Bibi Schreuder (De Kindercoaches)

Training Begeleiden bij verlies en rouw (Ik loop met je mee)

Seminar Rouw bij jongeren en jongvolwassenen (Expertisecentrum Omgaan met verlies)

Basistraining SOS Kinderen en emoties (Susan van Asten)

EFT met kinderen (In Bloei coaching)

Praktisch ouders coachen (In Bloei coaching)