1

.
In een gratis telefonische kennismaking bespreken we kort wat er aan de hand is en waarom je hulp zoekt. Als het voor beide goed voelt, plannen we een intakesprek.

2

.
Tijdens de intake met ouders onderzoeken we jullie hulpvraag en doel. Waar loopt je kind tegenaan? En welke invloed heeft dat op hem (of haar). En op de andere gezinsleden en de omgeving? Wat zou je anders willen? Hoe ziet dat anders eruit, dus wat willen jullie bereiken met het coachen? Ik ga hierbij uit van jullie eigen verantwoordelijkheid en keuzes. Het doel moet haalbaar zijn en binnen de mogelijkheden van jou en je kind liggen.

3

.
Na de intake plannen we een kennismaking met je kind. Als er een klik is en het voelt goed voor iedereen, dan kan het coachtraject beginnen. Ik doe een voorstel voor een coachtraject, afgestemd op jullie situatie. Elk kind en elke situatie is anders en daarom is geen enkel traject hetzelfde. Ik overleg met jullie of dit voorstel bij jullie past en daarna plannen we de eerste coachsessie in. Ik maak een coachovereenkomst die beide ouders moeten ondertekenen.

4

In de coachsessies gaan we toewerken naar het doel dat jullie gesteld hebben. Ik vind het belangrijk om de ouders intensief bij het coachen te betrekken. Dat betekent dat ik in ieder geval minstens één sessie met één of beide ouders inplan. En in overleg (mede afhankelijk van de leeftijd van je kind) is regelmatig één van de ouders (gedeeltelijk) aanwezig bij de sessies met je kind.
We gaan op zoek naar de eigen manieren van je kind om iets ‘anders’ te doen. Inzichten krijgen in wat helpt en wat juist niet helpt. Je kind gaat zijn kwaliteiten ontdekken en deze leren gebruiken in voor hem lastige situaties. We kijken vooral naar wat er goed gaat. Want dát kan je kind weer gebruiken op momenten dat het even wat minder gaat.

5

.
Jullie kunnen het proces goed volgen, omdat jullie als ouders nauw betrokken zijn. We stemmen regelmatig af hoe het gaat en ik leg uit hoe je je kind kunt helpen en ondersteunen.

6

.
Aan het eind van het traject bespreken we tijdens de evaluatie of jullie doel is behaald en jullie zelf verder kunnen. Of dat er misschien nog een vervolg nodig is. Ook hier ga ik weer uit van eigen verantwoordelijkheid en eigen keuzes maken.
Na twee maanden plannen we nog een terugkomsessie.

Een coachtraject is meestal kortdurend, ongeveer zes tot tien sessies. Een sessie duurt één tot anderhalf uur.